Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα limeframe.gr.

Στη limeframe παίρνουμε τα ζητήματα που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σοβαρά.

Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε αυτή την πολιτική, προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εκ μέρους μας.

1. Εισαγωγή – Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Ιστοσελίδα που βρίσκεται στη διεύθυνση limeframe.gr εφεξής αναφερόμενη ως Ιστοσελίδα, ανήκει στην ατομική επιχείρηση Γιαννόπουλος Φ. Κωνσταντίνος, η οποία εδρεύει στην Τρίπολη, Αγίου Δημητρίου 3, ΤΚ. 22132, εφεξής αναφερόμενη ως «Επιχείρηση» ή «εμείς».

Τηλέφωνο:  2710 222264

Email: info@limeframe.gr

Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών της, αλλά και για τη συμμόρφωσή της με τις νομικές της υποχρεώσεις, η Επιχείρηση συλλέγει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες, τα μέλη και τους πελάτες της μέσω της Ιστοσελίδας, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση τους.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, κάποιες από τις πληροφορίες αυτές αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Εσείς, ως επισκέπτες ή μέλη, αποτελείτε “υποκείμενα δεδομένων” και εμείς, ως Επιχείρηση, είμαστε “υπεύθυνοι επεξεργασίας” των δεδομένων σας.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων σας ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@limeframe.gr

2. Οι βασικές μας αρχές για την επεξεργασία των δεδομένων σας

Η Επιχείρηση δεσμεύεται να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με θεμιτό και διαφανή τρόπο, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Με απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι:

– Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για σκοπούς οι οποίοι είναι ρητοί, νόμιμοι και καθορισμένοι εξαρχής, ενώ δεν τα υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς (περιορισμός του σκοπού).

– Επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι κατάλληλα, σχετικά και απαραίτητα για τους σκοπούς που θέτουμε (ελαχιστοποίηση δεδομένων).

– Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα δεδομένα σας να είναι ακριβή, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα διόρθωσης/διαγραφής (ακρίβεια δεδομένων).

– Διατηρούμε τα δεδομένα σας σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή σας μόνο για χρονικό διάστημα το οποίο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που έχουμε θέσει (περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης).

– Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των δεδομένων σας, προστατεύοντάς τα, μεταξύ άλλων, από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά (ασφάλεια δεδομένων).

Στο πλαίσιο της προστασίας των δεδομένων σας, η Ιστοσελίδα εφαρμόζει μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, υιοθετεί εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, εκπαιδεύει το προσωπικό του, το οποίο δεσμεύεται για την τήρηση εμπιστευτικότητας και απορρήτου, ενώ αξιοποιεί μία σειρά μεθόδων που διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων σας, όπως για παράδειγμα χρήση πιστοποιητικού Secure Sockets Layer (SSL), μεθόδων κρυπτογράφησης και συνεργασία με πιστοποιημένους παρόχους φιλοξενίας.

Τηρώντας πιστά τις αρχές της ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας δεδομένων, παρακολουθούμε τακτικά τα τεχνικά και οργανωτικά μας μέτρα και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, τα προσαρμόζουμε στις νέες βέλτιστες πρακτικές.

3. Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε

Ως γενική αρχή, η Επιχείρηση επεξεργάζεται δεδομένα σας μόνο όταν τα παρέχετε οι ίδιοι με ενεργητικό τρόπο (π.χ. συμπληρώνοντας μία φόρμα επικοινωνίας στην Ιστοσελίδα).

Ωστόσο, αυτό δεν είναι δυνατό να ισχύσει για ορισμένα δεδομένα που συλλέγονται με τη βοήθεια αρχείων cookies (βλέπε αναλυτικά εδώ) και για ορισμένα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας.

Α. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα

Λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα, ο server (διακομιστής) μας καταγράφει τη διεύθυνση IP σας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμα και αν δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό, καθώς και κάποιες ακόμα πληροφορίες, όπως η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψή σας, η σελίδα από την οποία προήλθε η επίσκεψή σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε.

Η νομική βάση για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων σε ειδικά αρχεία (log files) είναι το έννομο συμφέρον μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας»), αλλά και να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τυχόν τεχνικά προβλήματα.

Η επεξεργασία αυτή είναι σύμφωνη με το σχετικό νομικό πλαίσιο, καθώς δεν περιλαμβάνει σοβαρούς κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, ενώ επιτρέπεται, σύμφωνα με τον GDPR, η επεξεργασία αυτή να βασιστεί στο έννομο συμφέρον μας.

Β. Πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στις εξής περιπτώσεις:

I. Επικοινωνία με την Επιχείρηση μέσω email, τηλεφώνου ή φόρμας επικοινωνίας

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστεΣκοπόςΝομική Βάση
Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση email Τηλέφωνο (προαιρετικά) Σημαντική σημείωση: Στο μήνυμά σας προς την Επιχείρηση θα πρέπει να αναφέρετε μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για το ζήτημα που σας ενδιαφέρει και να αποφεύγετε την αναφορά σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δικά σας ή τρίτων προσώπων.Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά στο πλαίσιο της εξυπηρέτησής σας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας, απαντώντας στο μήνυμά σας. Η αποστολή και μόνο ενός email ή η υποβολή μίας φόρμας δεν σας καθιστά “πελάτη” μας και δεν σας εντάσσουμε στη βάση δεδομένων μας.Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε με βάση τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1α GDPR), την οποία έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.

II. Τεχνική υποστήριξη πελατών

Η Επιχείρηση παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της να λαμβάνουν τεχνική υποστήριξη μέσω της πλατφόρμας sos.limeframe.gr.

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστεΣκοπόςΝομική Βάση
Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση email Τηλέφωνο Σημαντική σημείωση: Κατά την επικοινωνίας σας με την Επιχείρηση θα πρέπει να αναφέρετε μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για το ζήτημα που σας ενδιαφέρει και να αποφεύγετε την αναφορά σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δικά σας ή τρίτων προσώπων.Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά στο πλαίσιο των συμβατικών μας υποχρεώσεων, προκειμένου να είναι εφικτή η παροχή τεχνικής υποστήριξης των πελατών μας.      Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχετε προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις (άρθρο 6 παρ. 1β GDPR).

III.Διαχείριση συνδρομών πελατών

Η Επιχείρηση διαχειρίζεται τις συνδρομές των πελατών μέσω της πλατφόρμας support.limeframe.gr.

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστεΣκοπόςΝομική Βάση
Επωνυμία εταιρείας Διεύθυνση email ΑΦΜΕπεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά στο πλαίσιο των συμβατικών μας υποχρεώσεων, προκειμένου να είναι εφικτή η διαχείριση των συνδρομών των πελατών.Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχετε προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις (άρθρο 6 παρ. 1β GDPR).

Σημείωση: Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται σε όλες τις περιπτώσεις βαραίνει εκείνους που τα υποβάλλουν. Ενημερωθείτε σχετικά με τη δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων σας στο τμήμα της πολιτικής που αφορά στα δικαιώματά σας. Σε περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού, έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τα στοιχεία σας και να δείτε το ιστορικό των παραγγελιών σας μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στον πίνακα ελέγχου του προφίλ σας.

4. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

Κατ’ αρχήν πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της επιχείρησής μας, το οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας, μόνο στο βαθμό και στο πλαίσιο των νόμιμων σκοπών για τους οποίους σας έχουμε ενημερώσει παραπάνω.

Προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες της, η Επιχείρηση διαβιβάζει ορισμένα από τα δεδομένα σας σε συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές (εκτελούντες την επεξεργασία) επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και μόνο για λογαριασμό και κατ’ εντολή της Επιχείρησης, με την εξαίρεση τυχόν έννομων υποχρεώσεων. Κατά τη διαβίβαση των δεδομένων σας, η Επιχείρηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί το βέλτιστο δυνατό επίπεδο ασφαλείας.

Οι εταιρείες αυτές έχουν επιλεγεί με βασικό κριτήριο, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα ασφαλούς επεξεργασίας των δεδομένων σας. Οι εταιρείες αυτές δεσμεύονται μέσω σύμβασης που έχει συναφθεί με την Επιχείρηση ότι παρέχουν απαραίτητες εγγυήσεις για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε η επεξεργασία να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων και των δικαιωμάτων σας.

Οι εταιρείες αυτές μας παρέχουν: (α) υπηρεσίες για την παροχή ιστοφιλοξενίας (web hosting), (β) υπηρεσίες για τη διαχείριση των πελατών μας.

Για την παροχή υπηρεσιών ιστοφιλοξενίας, η επιχείρηση χρησιμοποιεί:

(α) αφιερωμένους διακομιστές (dedicated servers) που φιλοξενούνται στην εταιρεία Hetzner Online GmbH, η οποία εδρεύει στην οδό Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Γερμανία (δείτε την πολιτική προστασίας δεδομένων εδώ), και συνεργασία με την ατομική επιχείρηση ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ που εδρεύει στην οδό Αρριανού 1, Άλιμος 174 56, Αθήνα (δείτε την πολιτική προστασίας δεδομένων εδώ).

(β) cloud διακομιστές που φιλοξενούνται σε κέντρα δεδομένων εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου από την εταιρεία DigitalOcean, LLC η οποία εδρεύει στην οδό New York, NY. 101 6th Ave (δείτε την πολιτική προστασίας δεδομένων εδώ και πληροφορίες για το GPDR εδώ).

Για τη διαχείριση πελατών και την παροχή τεχνικής υποστήριξης χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες των εταιρειών (i) Deskpro Ltd, η οποία εδρεύει στην οδό Hartfield Road 79, SW19 3ES, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο (δείτε την πολιτική προστασίας δεδομένων εδώ) και (ii) Elorus Private Company, η οποία εδρεύει στην οδό Θεοφιλοπούλου 13, Aθήνα, Τ.Κ. 11743 (δείτε την πολιτική προστασίας δεδομένων εδώ).

5. Πού και για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στο πληροφοριακό σύστημα της Επιχείρησης, το οποίο φιλοξενείται σε κέντρο δεδομένων που βρίσκεται εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ενώ τυχόν αντίγραφα ασφαλείας τηρούνται επίσης σε διακομιστές εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται πάντοτε κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέρα που απαιτούνται ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραβίασή τους.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται αποκλειστικά και μόνο για χρονικό διάστημα, το οποίο είναι απαραίτητο για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας.

Για παράδειγμα, εάν συναφθεί σύμβαση για την ανάπτυξη ιστοσελίδας, η Επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί τα σχετικά παραστατικά για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς τα ασκείτε

Με βάση το σχετικό νομικό πλαίσιο έχετε μία σειρά από δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας εκ μέρους της Επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα:

1. Να υποβάλετε αίτημα στην Επιχείρηση για να ενημερωθείτε εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα και, αν ναι ποια είναι αυτά (δικαίωμα πρόσβασης),

2. Να ζητήσετε τη διόρθωσή τους (δικαίωμα διόρθωσης),

3. Να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τη διαγραφή τους (δικαίωμα διαγραφής),

4. Να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας),

5. Να εναντιωθείτε, υπό προϋποθέσεις, στην επεξεργασία τους εκ μέρους μας (δικαίωμα εναντίωσης), ιδίως σε ό,τι αφορά στην επεξεργασία που αφορά στην εμπορική προώθηση (π.χ. αποστολή newsletter),

6. Να ζητήσετε τα δεδομένα που μας έχετε παρέχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων), εφόσον αυτό κριθεί τεχνικά εφικτό.

7. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων (data breach), η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και εφόσον αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον GDPR, η Επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει για την παραβίαση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Η συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων και, στο πλαίσιο αυτό, η άσκηση των δικαιωμάτων σας, αποτελεί προτεραιότητα για την Επιχείρηση. Για το λόγο αυτό, έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας σας, πριν την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Κατ’ αρχήν η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να ανταποκρίνεται στο αίτημά σας άμεσα και το αργότερο εντός ενός μηνός. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες. Σε κάθε περίπτωση, η Επιχείρηση θα σας ενημερώσει το συντομότερο και, σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας, για την εξέλιξη αυτού και για το λόγο της ενδεχόμενης καθυστέρησης ικανοποίησής του.

Σε περίπτωση που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Επιχείρηση μπορεί είτε να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημά σας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η Επιχείρηση δε συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( www.dpa.gr).

7. Υπερσύνδεσμοι ( Hyperlinks) σε ιστοσελίδες τρίτων μερών

Με τη βοήθεια κατάλληλων υπερσυνδέσμων εντός της Ιστοσελίδας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των υπερσυνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με υπερσύνδεσμο.

Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στην εκάστοτε ιστοσελίδα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική προστασίας δεδομένων της κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

8. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Facebook

Η Επιχείρηση διατηρεί επίσημη σελίδα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook (https://www.facebook.com/limeframe)

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της σελίδας μας στο Facebook προκειμένου να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας μέσω της επιλογής «στείλτε μήνυμα» ( send message).

Προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας, επεξεργαζόμαστε το όνομα χρήστη που έχετε στο Facebook καθώς και άλλες πληροφορίες που είναι δημόσια διαθέσιμες μέσω του προφίλ σας (π.χ. διεύθυνση email). Η ίδια η αποστολή μηνύματος με σκοπό την μεταξύ μας επικοινωνία, συνεπάγεται την συγκατάθεσή σας στην ως άνω επεξεργασία των δεδομένων σας. Η πρόσβαση και η χρήση της Σελίδας υπόκειται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Στην περίπτωση που επιλέξετε να πατήσετε “ LIKE” στην σελίδα μας, αυτό συνεπάγεται ότι παρέχετε την συγκατάθεσή σας προκειμένου να βλέπετε τα νέα και τις προωθητικές ενέργειες (μέσω newsfeed) που πραγματοποιεί η η Επιχείρηση μέσω του λογαριασμού της στο Facebook. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιες ενημερώσεις, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να πατήσετε την επιλογή « UNLIKE».

Υπεύθυνη για τη λειτουργία του Facebook στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay. Μπορείτε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των δεδομένων σας από το Facebook στους παρακάτω συνδέσμους:

https://el-gr.facebook.com/policy.php?CAT_VISITOR_SESSION=c7b73ebc78d1681ade25473632eae199
https://el-gr.facebook.com/business/GDPR

Η Επιχείρηση λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων στις σελίδες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ενδεικτικά ο περιορισμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση στη διαχείριση της κάθε σελίδας της Επιχείρησης.

Η Επιχείρηση ευθύνεται μόνο για τον τρόπο και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων σας για τους σκοπούς που θέτει (επικοινωνία, ενημέρωση και προωθητικές ενέργειες) και στο βαθμό που ασκεί έλεγχο στα δεδομένα σας. Αντιθέτως, δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο ή τα μέσα που η εκάστοτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης επεξεργάζεται τα δεδομένα σας.

Σε κάθε περίπτωση σας προτρέπουμε να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί στο περιεχόμενο που αποστέλλετε προς τις σελίδες μας στα μέσα δικτύωσης, ιδιαιτέρως όταν παρέχετε προσωπικά δεδομένα δικά σας ή τρίτων, ενώ θα πρέπει να είστε βέβαιοι ότι η σελίδα με την οποία επικοινωνείτε είναι πράγματι η επίσημη.

Instagram

Η Επιχείρηση διατηρεί επίσημη σελίδα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Instagram (https://www.instagram.com/limeframe).

Μέσω της πλατφόρμας του Instagram έχετε τη δυνατότητα να ακολουθείτε το λογαριασμό της Επιχείρησης και να σχολιάζετε στις δημοσιεύσεις του, παρέχοντας δεδομένα προς επεξεργασία στην πλατφόρμα.

Το Instagram, το οποίο ανήκει στην Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook Ireland Limited , Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, διαθέτει δικές του πολιτικές για τα cookies και την προστασία δεδομένων, στις οποίες δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο και δεν είμαστε σε θέση να επηρεάσουμε.

Η πρόσβαση στο Instagram λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική προστασίας δεδομένων του , καθώς την αποδέχεστε με την χρήση των υπηρεσιών του.

Σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ενθαρρύνουμε την υποβολή σχολίων εκ μέρους των χρηστών στις αναρτήσεις ή/και στις σελίδες που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο της αξιολόγησης και της βελτίωσης των υπηρεσιών μας.

Δεν έχουμε γενική υποχρέωση ελέγχου του περιεχομένου που υποβάλλεται από τους χρήστες των μέσων αυτών, ωστόσο καταβάλλουμε προσπάθειες για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς online περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου, οι διαχειριστές των επίσημων σελίδων της Επιχείρησής μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν οποιοδήποτε είδος περιεχομένου κριθεί ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης του, όπως για παράδειγμα περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, διαφημιστικό ή που παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα αποκλεισμού των χρηστών που το υποβάλλουν. Οι όροι χρήσης του εκάστοτε μέσου που δημοσιεύονται τα σχόλια ισχύουν κανονικά.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι περιεχόμενο χρήστη που φιλοξενείται στις σελίδες της Επιχείρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σας θίγει ή παραβιάζει με άλλο τρόπο τους όρους χρήσης μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με τους διαχειριστές.

9. Ανήλικοι

Η Επιχείρηση απευθύνει τις υπηρεσίες της αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών. Δεδομένου ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να ελέγξουμε με αποτελεσματικό τρόπο την ηλικία των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας, δεσμευόμαστε, σε περίπτωση που αναφερθεί η υποβολή προσωπικών στοιχείων που αφορούν σε ανηλίκους, να διαγράφουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η διαγραφή αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της ανάγκης τήρησης των στοιχείων σε περίπτωση θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεών μας ή την εκπλήρωση έννομης υποχρέωσης.

10. Αλλαγές στην πολιτική και ενημέρωση

Η παρούσα πολιτική μπορεί να τροποποιείται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Έχοντας ως οδηγό την αρχή της διαφάνειας, δεσμευόμαστε να σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην πολιτική μας. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα πρέπει να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την πολιτική μας, καθώς η χρήση των υπηρεσιών μας συνεπάγεται την αποδοχή της εκ μέρους σας.